SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANAN PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİ İÇİN DUYURU!

2019-2020 Bahar Dönemi sonu itibariyle Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan formasyon öğrencilerimiz, 04.08.2020 Salı gününden itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminden T.C. kimlik kartını göstermek suretiyle şahsen veya noterden onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

Sertifika Almaya Hak Kazanan Öğrenci Listesi İçin Tıklayınız.

NOT: Telefon ve mail gibi iletişim şekillerinde sertifikalara ait hiç bir bilgi verilmeyecek, posta veya faks yoluyla sertifika gönderilmemektedir.

Yayın Tarihi: 30/07/2020
Okunma Sayısı: 2486