YKS TERCİHLERİ KAPSAMINDA FAKÜLTEMİZİ TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME!!!

YKS TERCİHLERİ KAPSAMINDA FAKÜLTEMİZİ TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME!!!

a.       İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık uygulaması:

Eğitim fakültemizde hâlihazırda öğretmen adaylarının yetiştirildiği Aktif lisans programları içerisinden öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dilde olan bölümlerde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı zorunludur. Fakültemiz %30 yabancı dilde eğitim vermekte olup Arapça ve İngilizce Öğretmenliği için hazırlık sınıfı zorunludur. Buna karşılık İngilizce ve Arapça Öğretmenliği dışında kalan diğer tüm bölümlerimizde ise hazırlık sınıfı zorunlu değildir.

b.      Staj eğitim modeli:

Fakültemizde staj uygulaması “Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi” dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Staj diğer bir deyişle Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi derslerinin alınarak başarı ile geçilmesi mezuniyet sağlanması için zorunludur. Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi dersleri VII. Ve VIII. Ders dönemlerinde alınmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi fakültemizin bulunduğu Isparta ili Merkez ilçede yer alan ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda yürütülmektedir. Öğretmen adayları ilişkilendirildikleri Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara belirlenen gün ve saatlerde gitmekte ve okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarını hem söz konusu uygulama okulundaki öğretmenler hem de fakülte tarafından görevlendirilen öğretim elemanları gözetiminde tamamlayabilmektedir.

c.       Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri:

Fakültemiz öğretmenlik programlarında giyilmesi beklenen bir kıyafet donanımı bir başka deyişle bir üniforma söz konusu değildir. Ancak bazı bölümlerde (Fen Bilgisi Öğretmenliği gibi) alınması gereken laboratuvar derslerinde beyaz önlük giyilmesi gerekebilmektedir.

d.     Ders uygulamasında kullanılacak araç gereç ve sarf malzeme giderleri, sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri Fakültemiz lisans programlarında öğrenim görmenin belirli koşullar haricinde herhangi bir maddi ödeme gerekliliği yoktur ve öğretim süreçleri ücretsizdir. Ancak bazı derslerin sarf malzemeleri öğrenci tarafından temin edilmesi gerekebilmektedir.

e.       Programın içeriği, fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke

Fakültemiz Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Doğu Yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yerleşkeye şehrin çeşitli noktalarından gün içinde sıklıkla otobüs imkanı söz konusudur. Ayrıca Doğu yerleşkesinde kafe ve restoranlar, hastane, spor tesisleri, bisiklet yolları vb. bulunmaktadır.

f.       Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanı ile staj uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarda ücret ödenip ödenmediği Üniversitemizde öğrenim gören lisans ve lisans üstü öğrencilerin çeşitli birimlerde (örn., kütüphane) kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları mevcuttur.

Lisans öğrencilerimize öğretmenlik uygulaması yaptığı sırada herhangi bir ücret ödenmemektedir.

g.      İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt gibi imkanların sunulup sunulmadığı Üniversitemiz öğrencilerine, yemekhane ve yurt imkanı sağlamaktadır. Bununla birlikte Doğu Yerleşkesinde bulunan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde muayene ve tedavi imkânları, ayrıca olimpik yüzme havuzu, tenis kortları gibi bir çok farklı spora ilişkin tesis ve donanımlardan faydalanabilme imkânı sunmaktadır.

Yayın Tarihi: 28/07/2021
Okunma Sayısı: 1353