Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi 29 Ocak 2010 tarihinde kuruldu. Eğitim Fakültesi'nin genel amacı; mezun olacak öğrencileri öğrenim gördükleri alan ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri, yöntem ve tekniklerle donanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uyumlu öğretmen yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Üstün öğretmenlik bilgi ve becerileriyle donanmış olan mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde veya özel eğitim kurumlarında gerek idari, gerekse öğretmenlik görevlerine atanabilmektedir.

Uluslararası Dedekorkut Sempozyumu
SDU International Journal of Educational Studies
Fakülte Yönetim Kurul Kararları
Fakülte Kurul Kararları
Ders Planları ve İçerikleri
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kütüphane
Erasmus
Mevlana
Farabi
Yüksek Öğretim Kurumu
Kredi Yurtlar Kurumu
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi