22 Ocak 2018 Pazartesi

İdari Personel

28679 defa okundu

 

    

 
 
 
 Fakülte Sekreteri
 
Telefon : 211 38 82 

 

 

 

Tuba AKAN

Dekan Sekreteri

Telefon : 211 38 81

 

 
 
Yazı İşleri
 
 Kurullar Sekretaryası
 
Telefon : 211 3875

Öğrenci İşleri Birimi
Pedagojik Formasyon Birimi
Mali İşler Birimi (Maaş, Yolluk Ödemeleri)
Telefon : 211 3876

Öğrenci İşleri Birimi
Pedagojik Formasyon Birimi
Telefon : 211 3894

 


Taşınır Kayıt Yetkilisi
 
Telefon: 211 3885
 

Mehmet ULUPINAR

Personel İşleri Birimi
Telefon : 211 3893

 

 

 
Gelen Giden Evrak
Eğitim Bilimleri Bölümü 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Özel Eğitim Bölümü Bölüm Sekreterlikleri
Telefon : 211 4512
 

 

 

 
Temel Eğitim Bölümü
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Bölüm Sekreterlikleri
Telefon: 211 4526
 

 
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bölüm Sekreterlikleri
Telefon: 211 4566

Mali İşler Birimi (Ek Ders Ödemeleri)
Döner Sermaye Birimi
Telefon : 211 4558
 
 

 

 Teknik İşler
Fotokopi
Baskı İşleri
 Telefon : 211 46  11
 
 
 
Destek Hizmetleri
 
Telefon: 211 4518

 

 


Destek Hizmetleri
 
Telefon: 211 4518-4622
 

 
 
Destek Hizmetleri
 
Telefon: 211 4518-4622

 

 

 

 
 

 

 

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO