24 Haziran 2018 Pazar

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Duyurusu

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:40 tarihinde eklendi | 26282 defa okundu

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA AÇILMASI PLANLANAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞVURU DUYURUSU

1.  Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi ve İkameti Isparta’da olan başka Üniversitelerde uzaktan eğitim yolu ile eğitim gören,

(4. Sınıf öğrencileri)

800  kişi

(Akademik Genel Not Ortalaması en az 2,00 olanlar)

Engellilik Durumunu Belgeleyen Mezun Öğrenciler

 

50 kişi

(Engellilik Durumunu en az %40 Raporla Belgeleyenler)

Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunları

100 kişi

Diğer Üniversitelerden Mezun

100 kişi

 

2. Ön kayıt başvuruları, 17 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 08:00’de başlayacak;  21 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 23:59’da  sona erecektir.

3. 2017-2018 ön kayıt başvuruları, internet üzerinden online olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Başvuru için tıklayınız. (2017-2018 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Başvuruları 21.08.2017 tarihinde bitmiş olup, kesin kayıt ve diğer duyurular için web adresimizi takip ediniz.)

4. Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedek listeler Fakültemiz web sayfasından (http://egitim.sdu.edu.tr) yayımlanacaktır.

5. 2017-2018  I. ve II. dönem dersleri “örgün eğitim” yoluyla, (Pazartesi günleri),  II. Dönemdeki Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün ya da günlerde yapılacaktır.

6.   Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, M.E.B. TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden atamaya esas olan Alan/ Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunan adayların kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

7. Asıl listede adı yazılı olup kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yapmayan/yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder.

8. Ön değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanacak öğretmen adaylarının sıralaması, transkriptlerinde belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Adaylardan 100’ lük sisteme göre mezun olanlar öncelikle mezun oldukları Üniversitelerin 4’lük sisteme göre not dönüşümlerini kullanacaklardır. Bunu sağlayamayan öğretmen adayları ise YÖK’ün belirlediği “100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları” tablosuna göre not dönüşümlerini yapacaklardır (YÖK not dönüşüm tablosu). Programa başvuran 4. Sınıf öğrencilerinin Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00 ve/veya üzeri olması gerekmektedir. Not ortalaması eşit olan mezun öğretmen adaylarının doğum tarihi dikkate alınarak yaşı küçük olana öncelik verilecektir. Uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlayan öğrencilerin genel not ortalamaları 1 ve 2 nci sınıflar ile diğer tüm dönemlerin notlarının ortalamalarına göre hesaplanması gerekmektedir.

9. Üniversitemiz ve diğer üniversitelerden mezun olan öğretmen adayları için ayrılan kontenjanların atamaya esas olan alanlara göre dağılımında adayların başvurdukları alanların başvuru sayıları dikkate alınarak oluşturulacaktır.

10.     Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.050,00 TL olup, iki eşit taksit halinde (1.025,00 TL) dönem başlarında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereği,  kayıt sildirmek isteyen öğretmen adaylarına kesin kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar ücret iadesi yapılabilecektir. Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.

11. Kesin kayıt yaptıran öğretmen adaylarının ders muafiyet başvurularıdönem başında derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi’ne yapılır. Muaf olunan dersler için öğretmen adaylarına öğrenim ücretinde indirim ve ücret iadesi yapılmaz. Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

           Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Pedagojik Formasyon Biriminden temin edebilecekleri TAAHHÜTNAMEYİ imzalamak şartı ile muaf sayılabileceklerdir. Taahhütnameyi imzalayan Öğretmen Adayları (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan Onaylı Özel Öğretim Kurumları Hizmet Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü güncel tarihlileri)’ ni getirmek zorundadırlar. Belgeleri getirmeyen Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf sayılmayacaktır.

12.  Kesin Kayıt Başvurusunda Teslim Edilmesi Gerekli Belgeler:

a)      İmzalı ön kayıt formu. (Kesin kayıt kazanan adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.)

b)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c)     4. Sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi, mezunlar için onaylı mezuniyet belgesi,

(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denklik belgesini kayıt  sırasında belgelendirilmelidir).     

d)     Onaylı Transkript Belgesi

e)     İki adet vesikalık fotoğraf

f)     Öğrenim ücreti I. taksitinin (1.025,00 TL) ödendiğine dair banka dekontu

13Kesin kayıtlar:

a. Kesin kayıtlar 23-24-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kesin kayıtlar şahsen ya da noter vekaletnamesi ile 3. şahıslar tarafından yapılacaktır. Posta ya da faks ile kesin kayıt yapılmamaktadır.

b. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara bir kereye mahsus yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazananlar htp://egitim.sdu.edu.tr adresinde 05 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecek ve 05-06-07 Eylül 2017 tarihlerinde kayıtları yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

c. Kayıt ücreti 2.050,00 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Isparta Ziraat Bankası Merkez Şubesi’ne (IBAN No: TR170001000132362953095007  no'lu SDÜ Eğitim Fakültesi Döner Sermaye  Hesabına) 1. Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2017-2018 güz dönemi 1. Taksidi. Adı soyadı ve T. C Kimlik No” açıklamasıyla yatırılacaktır.

d. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yaptırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

e. Daha önceki Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarında başarısız olduğu ders/dersleri olan Öğretmen adayları 5-6-7 Eylül 2017 tarihlerinde ders ücretlerinin yatırıldığına dair dekontları dilekçe ile beraber şahsen ibraz etmeleri neticesinde kayıtları yenilenecektir.

 

2017 - 2018 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

Ön Kayıt Başvuruları

Başlangıç  : 17 Ağustos 2017 saat 08.00
Bitiş           : 21 Ağustos 2017 saat 23:59

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

23 Ağustos 2017

Kesin kayıt

23-24-25 Ağustos 2017
(08:30-17:30 saatleri arasında)

Boş kalan kontenjanlar için ilan

05 Eylül 2017

Boş Kalan Kontenjanların Kayıtları

05-06-07 Eylül 2017

I. DÖNEM

(06 Kasım 2017 ve 25 Aralık 2017 tarihlerinde ders yapılmayacaktır)

Derslerin Başlaması

25 Eylül 2017

Ara sınav

30 Ekim 2017 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

15 Ocak 2018

Final Sınavı

16-17 Ocak 2018

Bütünleme Sınavı

25-26 Ocak 2018   (Müracaat)

      29 Ocak 2018   (Bütünleme Sınavı)

Tek Ders  Sınavı

05-06 Şubat 2018  (Müracaat)

     12 Şubat 2018  (Tek Ders Sınavı)

II. DÖNEM

Kayıt Yenileme ve Dekont Teslimi

14-15 Şubat 2018

Derslerin Başlaması

19 Şubat 2018

Ara sınav

26 Mart 2018 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

28 Mayıs 2018

Final Sınavı

12 Haziran 2018

Bütünleme Sınavı

19-20 Haziran 2018 (Müracaat)

 22 Haziran 2018 (Bütünleme Sınavı)

Tek Ders Sınavı

27-28 Haziran 2018 (Müracaat)

05 Temmuz 2018 (Tek Ders)

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO