21 Eylül 2018 Cuma

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Duyurusu

23 Mayıs 2018 Çarşamba 16:07 tarihinde eklendi | 15789 defa okundu

1.  Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi ve İkameti Isparta’da olan başka Üniversitelerde uzaktan eğitim yolu ile eğitim gören,

(3 ve 4. Sınıf öğrencileri)

800

(Akademik Genel Not Ortalaması en az 2,00 olanlar)

Engellilik Durumunu Belgeleyen Mezun Öğrenciler

 

50 kişi

(Engellilik Durumunu %40 Raporla Belgeleyenler)

Süleyman Demirel Üniversitesi Mezunları

100 kişi

Diğer Üniversitelerden Mezun

100 kişi

 

 

2. Ön kayıt başvuruları, 25 Mayıs 2018 günü saat 08:00’da başlayacak;  31Mayıs 2018 günü saat 23:59’da  sona erecektir.

3. 2017-2018 Yaz dönemi  Ön kayıt başvuruları, elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Başvuru için tıklayınız.

4. Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedek listeler Fakültemiz web sayfasından (http://egitim.sdu.edu.tr) yayımlanacaktır.

5. 2017-2018 Yaz Dönemi  I. ve II. dönem dersleri “örgün eğitim” yoluyla,  II. Dönemdeki Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün ya da günlerde yapılacaktır.

6.   Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, M.E.B. TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden atamaya esas olan Alan/ Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunan adayların kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

7. Asıl listede adı yazılı olup kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yapmayan/yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder.

8. Ön değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanacak öğretmen adaylarının sıralaması, transkriptlerinde belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Adaylardan 100’ lük sisteme göre mezun olanlar öncelikle mezun oldukları Üniversitelerin 4’lük sisteme göre not dönüşümlerini kullanacaklardır. Bunu sağlayamayan öğretmen adayları ise YÖK’ün belirlediği “100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları” tablosuna göre not dönüşümlerini yapacaklardır (YÖK not dönüşüm tablosu). Programa başvuran 4. Sınıf öğrencilerinin Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00 ve/veya üzeri olması gerekmektedir. Not ortalaması eşit olan mezun öğretmen adaylarının doğum tarihi dikkate alınarak yaşı küçük olana öncelik verilecektir. Uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlayan öğrencilerin genel not ortalamaları 1 ve 2 nci sınıflar ile diğer tüm dönemlerin notlarının ortalamalarına göre hesaplanması gerekmektedir.

9. Üniversitemiz ve diğer üniversitelerden mezun olan öğretmen adayları için ayrılan kontenjanların atamaya esas olan alanlara göre dağılımında adayların başvurdukları alanların başvuru sayıları dikkate alınarak oluşturulacaktır.

10.     Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.050 TL olup, iki eşit taksit halinde (1.025 TL) dönem başlarında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereği,  kayıt sildirmek isteyen öğretmen adaylarına kesin kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar ücret iadesi yapılabilecektir. Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.

11. Kesin kayıt yaptıran öğretmen adaylarının ders muafiyet başvurularıdönem başında derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi’ne yapılır. Muaf olunan dersler için öğretmen adaylarına öğrenim ücretinde indirim ve ücret iadesi yapılmaz. Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

           Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Pedagojik Formasyon Biriminden temin edebilecekleri TAAHHÜTNAMEYİ imzalamak şartı ile muaf sayılabileceklerdir. Taahhütnameyi imzalayan Öğretmen Adayları (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan Onaylı Özel Öğretim Kurumları Hizmet Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü güncel tarihlileri)’ ni getirmek zorundadırlar. Belgeleri getirmeyen Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf sayılmayacaktır.

12.  Kesin Kayıt Başvurusunda Teslim Edilmesi Gerekli Belgeler:

a)      İmzalı ön kayıt formu. (Kesin kayıt esnasında Formasyon Biriminden temin edilecek)

b)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c)     4. Sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi, mezunlar için onaylı mezuniyet belgesi,

(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denklik belgesini kayıt  sırasında belgelendirilmelidir).     

d)     Onaylı Transkript Belgesi (Kesin Kayıt Tarihinden 1 ay içerisinde alınmış olması)

e)     İki adet vesikalık fotoğraf

f)     Öğrenim ücreti I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu

13Kesin kayıtlar:

a. Kesin kayıtlar 05-06-07 Haziran 2018  tarihlerinde yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

b. Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 nolu kararında belirtilen atamaya esas alanlarda Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kadrolu uygulama öğretmeni sayısına bağlı olarak alan kontenjanlarında sınırlama yapılacaktır.

c. Bir branştan grup açılabilmesi için en az 10 kişinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

d. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra yeterli sayıya ulaşamayan branşlarda öğrenim ücretleri iade edilecektir.

e. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Isparta Ziraat Bankası Merkez Şubesi’ne (IBAN No: TR170001000132362953095007  no'lu SDÜ Eğitim Fakültesi Döner Sermaye  Hesabına) 1. Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2017-2018 Yaz dönemi 1. Taksidi. Adı soyadı ve T. C Kimlik No açıklamasıyla yatırılacaktır.

f. Kesin kayıt yaptırdıktan (yeterli sayıya ulaşmayan branşlardaki kursiyerler hariç) sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yaptırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

g. Daha önceki Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarında başarısız olduğu ders/dersleri olan Öğretmen adayları 8 Haziran 2018 tarihlerinde ders ücretlerinin yatırıldığına dair dekontları dilekçeile beraber şahsen ibraz etmeleri neticesinde kayıtları yenilenecektir.

 

 

 

2017 - 2018 YAZ  DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

Ön Kayıt Başvuruları

Başlangıç  : 25 Mayıs 2018  saat 08.00
Bitiş           :31 Mayıs 2018 saat 23.59

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

01 Haziran 2018

Kesin kayıt

05-06-07 Haziran 2018
(08:30-17:30 saatleri arasında)

1.DÖNEM

Derslerin Başlaması

25-29 Haziran 2018

Ara sınav

18-20 Temmuz  2018 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

10 Ağustos 2018

Final Sınavı

06-10 Ağustos 2018 (Dersin Saatinde)

Bütünleme Sınavı

13-14Ağustos 2018   (Müracaat)

      15Ağustos 2018   (Bütünleme Sınavı)

                                                        2. DÖNEM

Kayıt Yenileme ve Dekont Teslimi

17-18 Eylül  2018

Derslerin Başlaması

24 Eylül 2018

Ara sınav

05-09 Kasım  2018 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

28 Aralık 2018

Final Sınavı

24-28 Aralık  2018 (Dersin Saatinde)

Bütünleme Sınavı

07-10 Ocak 2019 (Müracaat)

      11 Ocak 2019 (Bütünleme Sınavı)

Tek Ders Sınavı

15 Ocak 2019 (Müracaat)

 18 Ocak 2019 (Tek Ders Sınav)

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO